Bestyrelsesmøde 06/11-23

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. november 2023 kl. 18.30 på Dansk Centralbibliotek

Deltagere: Anne, Søren, Ulla, Teja og Helle

Ikke til stede: Silke, Khatira og Bodil

Mødet var indkaldt uden dagsorden.

Referat: Helle· 

Søren snakker med Olli vedr. svømning. En mulig instruktør har meldt sig og Søren overtager kontakten til ham. Ligeledes kontakter han Campusbad vedr. vores kontrakt.·

Helen og Silke aftaler nærmere ang. overlevering af kassereropgaverne og sammen med Anne skal skal der sammenlignes medlemstal i Sportmember og ”kontingentsystemet”. Helle skal aftale tid til advokat og bank med Silke.·

SdU’s arrangementer burde lægges på deres egen hjemmeside tidligere. Mange medlemmer er ikke på Facebook og ser det ikke der. 

Fremadrettet sendes invitationerne også ud via mail til DANs medlemmer.·

Helle forslår en adventskalender med 4 eller 5 søndags-videoer og mailer til Søren, Shannon, Rosica, Khatira og Lars. (Status 26.11.: kalenderen bliver ikke til noget, da der kun er kommet svar retur fra Rosa og Shannon)· 

Helle ønsker alle bestyrelsesmedlemmer præsenteret på FB (tanke under referatskrivning: måske kan man også tage instruktørerne med) og forbereder nogle spørgsmål til næste møde.·

Næste møde bliver mandag den 8. januar kl. 17.45 på biblioteket med efterfølgende spisning på Inderen i Norderstraße (Anne reserverer bord). 

På dette møde er følgende et vigtigt punkt: opgavebeskrivelse af bestyrelsesposterne (afdelingsleder, kasserer, sekretær, formand og menigt medlem), forventningsafstemning rekruttering af både frivillige bl.a. blandt vores medlemmer.

I